Træskæg & Søn

– Vi kommer helt til tops

Stige-reglen

Hvis du skal op på de øverste trin på din stige for at kunne nå, bør du tilkalde en fagmand.

En uddannet arborist er specialiseret i at komme rundt i træets krone med alt det påkrævede værktøj, herunder motorsav eller håndsav.

Når du benytter en fagmand, får du et veludført job samt fuld forsikringsdækning.

Træfældning

Vi udfører alle former for træfældning. Både de lette og de vanskelige træer.

  • Vi kan fælde træet i den rigtige retning, hvis der er plads nok.
  • Vi kan trække træet i den rigtige retning, hvis der er plads nok
  • Vi kan klatre træet ned (topkapning), hvis der ikke er plads nok
  • Vi kan fælde træet ved brug af lift, hvis der er forhold som gør, at træet hverken kan fældes stående eller klatres ned.

Mangler i lys i haven eller i huset? – måske er fældning løsningen, måske er det en kronetynding eller kronereduktion, som behøves.

Tag os med på råd, når haven eller de grønne områder skal tilses.

Stubfræsning

Træet er fældet, grene og løv er fjernet og stammen er skåret op til brænde. Stubben er tilbage.

Skal der plantes et nyt træ?

Skal der sås græs?

Stubben skal væk, og det gøres lettest ved at fræse stub og rødder i en passende dybde, alt efter hvad der ønskes plantet bagefter.

Vi stubfræser, fjerner overskydende materiale samt forbereder jorden og planter lige efter kundens ønske.

Topkapning

Hvis et træ er i fare for at ødelægge omkringstående værdier, når det fældes, bør man lade træet topkappe.

Topkapning kan foregå ved hjælp af lift eller særligt klatreudstyr.

Topkapning foretages kun i forbindelse med fældning af et træ.

Kronetyndning og beskæring

Store træer er flotte, og kommer bedst til deres ret – i skoven!

Alt for ofte er træet i villahaven blevet så stort, at naboerne klager eller eftermiddagssolen på terrassen kun viser sig omkring Sankt Hans.

Træskæg & Søn kan rådgive om en fældning af træet er den bedste løsning, eller om en kronetynding og beskæring kan give et pænt, levedygtigt og nyttigt resultat.

Træets art, størrelse, alder og vækstforhold, er afgørende for valg af den bedste metode.

I nogle kommuner kræves der særlig tilladelse hvis træer over en vis alder skal fældes. Spørg os til råds, måske er beskæring en løsning.

Vi beskærer, tynder eller reducerer i henhold til dansk træplejeråds standarder jf. EAC, European Arboricultural Councils fælles retningslinjer.

Vurdering af risikotræer

Bodil, Dagmar – kært barn har mange navne. Er du i tvivl om, hvorvidt træet ved skellet tæt på naboens hus, kan holde til den næste storm, så få en vurdering af træets sundhedstilstand fra en fagmand.

Træer er individuelle størrelser, men art, alder levested, omgivelser og træets vækst er alle faktorer, som kan have indflydelse på træets sundhed og modstandsstyrke i stormvejr.

Træskæg & Søn sætter en ære i, at holde os opdateret på den seneste forskning i træ-sygdomme og metoder til forlængelse af træernes levealder.

Beplantningsplan

Mange villahaver eller grønne områder i boligselskaber har fået lov at passe sig selv eller har været passet uden langsigtet planlægning.

Lad os være med til at lave en langsigtet plan for jeres grønne områder.

En beplantningsplan bør kigge 50 år ud i fremtiden, og tage højde for udvikling i træer og buske efter årstid og type. Hvornår og hvor hyppigt bør der beskæres og tyndes ud, for at de grønne områder kan bevare det udtryk, som er tilsigtet.
Planen bør ligeledes følges op med årlige eller hyppigere servicebesøg, hvor beplantningen tilses og rettes til i henhold til planen.

Lad Træskæg & Søn rådgive om træsorter og buske alt efter lys- og jordbundforhold, trafik og brug af de grønne områder i øvrigt.

Vedligehold af grønne områder

Er der mos i græsplænen, eller trænger hækken til en kærlig hånd?

Ligner græsset hjemme i haven ikke den reklamefolder for golf-ferie som lige er dumpet ind ad brevsprækken?

Mindre kan også gøre det. Vi tilbyder en luksuskur til alle plæner, inkl.;

  • græsslåning m. cylinderplæneklipper
  • luftning af plænens rødder og fjernelse af mos med vertikalskærer
  • samt efterbehandling med granuleret kalk, N-P-K gødning og jernsulfat.
  • Hvis det er nødvendigt topdresser vi og sår nyt græs.
  • Vi tager naturligvis alt haveaffaldet med

Skal hækken klippes inden Sankt Hans?

Alt efter sort, størrelse, lysforhold og form kan/skal hækken klippes på forskellige tidspunkter af sæsonen.

Få et uforpligtende tilbud i dag.

Få et uforpligtende tilbud i dag

 

TELEFON 27 14 25 26 – KONTAKT@ONODRIM.DK